Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 
Tên giao dịch quốc tế: DAKLAK PHARMACEUTICAL MEDICAL EQUIPMENT JOINT – STOCK COMPANY.

Tên viết tắt: BAMEPHARM
 Địa chỉ: 9A Hùng Vương, Phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 Điện thoại: 02623.812394 – Fax: 02623.858805
 Email: bamepharm@yahoo.com
 Website: https://www.bamepharm.com.vn
 Mã số thuế:  6000449389
 Số tài khoản:  5201.211.030.286 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tp. Buôn Ma Thuột.
 Tổng Giám đốc:   Ths.Bs PHAN THÀNH TRINH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

  • Sản xuất thuốc chữa bệnh con người, các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.

  • Mua bán thuốc, dược phẩm, vắcxin-sinh phẩm, hóa chất các loại và sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng.
  • Mua bán thiết bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện.
  • Dịch vụ sửa chữa, bảo hành máy móc, thiết bị y tế chuyên dụng.
  • Trồng cây dược liệu, chế biến dược liệu.
  • Xuất, nhập khẩu thuốc, dược liệu và thiết bị y tế.

 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

       CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK (gọi tắt là BAMEPHARM) được thành lập ngày 14/04/1976 theo quyết định số 28/QĐ-TC của Uỷ ban nhân dân cách mạng tỉnh Đắk Lắk với tên gọi là Công ty dược phẩm Đắk Lắk. Sau quá trình hình thành và phát triển, Công ty đã mở rộng quy mô và trải qua những lần đổi tên như sau:

        Ngày 02/08/1982 đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp dược Đắk Lắk theo quyết định số 358/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở sáp nhập Công ty dược phẩm và Xưởng sản xuất dược tại địa phương.

        Ngày 21/12/1992 đổi tên thành Công ty Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk theo quyết định số 860/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp liên hợp dược, Công ty vật tư thiết bị y tế và các Công ty dược cấp III trên địa bàn tỉnh.

        Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần,  Công ty có tên mới là CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK tại quyết định số 3849/QĐ-UB ngày 03/12/2003 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021

    1. Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn – Chủ tịch 

    2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch 

    3. Ông Đinh Trung Kiên – Thành viên  

    4. Ông Phan Thành Trinh – Thành viên

    5. Ông Nguyễn Bá Lộc – Thành viên 

II. BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

     1. Ông Nguyễn Văn Thông – Trưởng ban 

     2. Ông Trần Văn Lợi – Thành viên

     3. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Thành viên 

III. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

     Ông Phan Thành Trinh – Tổng Giám đốc


 

    

The study service will give you a rough summary, depending on the information that they have already accumulated, in order to don’t waste any https://www.affordable-papers.net/ time writing the study yourself.

Ways to Remove Mac cleaner

The Best Way to Get Rid of From speed my mac Your Mac? Many people today have trouble with this program which is installed in their personal computer systems. It can cause your computer to perform slower and more without any mistakes. Listed here is how you can eliminate free yourself permanently out of the clutches.