Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 20/05/2017, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Đại hội, về phía Lãnh đạo Công đoàn Ngành Y tế Đắk Lắk có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Thép – Phó Chủ tịch thường trực, đồng chí Nguyễn Khánh Lâm – Ủy viên BCH Công đoàn Ngành Y tế Đắk Lắk; Đại diện cho Cấp ủy Công ty có đồng chí Trần Anh Tuấn; Về phía Lãnh đạo Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk có sự tham dự của ông Phan Thành Trinh-Tổng Giám đốc Công ty.

Đặc biệt có sự tham dự của 47 đại biểu được bầu từ các Tổ công đoàn trực thuộc đại diện cho 152 đoàn viên công đoàn trong Công ty.

Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017; tiến hành kiểm điểm Ban chấp hành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và xây dựng phương hướng hoạt động công đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở công ty đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Công ty, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa XV nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra các chức danh sau:

  1. Đồng chí Nguyễn Bá Lộc – Chủ tịch
  2. Đồng chí Dương Công Khoa – Phó Chủ tịch
  3. Đồng chí Đặng Sang – Ủy viên BCH (Chủ nhiệm UBKT)
  4. Đồng chí Văn Công Định – Ủy viên BCH.
  5. Đồng chí Nguyễn Thị Ban Mai – Ủy viên BCH (Trưởng Ban nữ công)

Đại hội cũng đã bầu 03 đồng chí đại diện cho Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk tham dự Đại hội Công đoàn Ngành Y tế Đắk Lắk.

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau đây là một số hình ảnh từ Đại hội:

Đồng chí Mai Xuân Nghinh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thành Thép – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngành Y tế Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Phan Thành Trinh-Tổng Giám đốc phát biểu ghi nhận những thành tích mà CĐCS đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng một số nội dung hoạt động của CĐCS cần chú ý trong nhiệm kỳ 2017-2022
Đồng chí Trần Anh Tuấn thay mặt cho Cấp ủy-Chi bộ chỉ đạo Đại hội.
Các hình ảnh dưới đây là công tác khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác hoạt động công đoàn:
Đồng chí Nguyễn Bá Lộc – Chủ tịch Công đoàn cơ sở NK 2017-2022 thay mặt cho BCH Công đoàn cơ sở tặng hoa cho đồng chí Mai Xuân Nghinh – Nguyên Chủ tịch CĐCS NK 2012-2017.