Hội nghị người lao động 2017

Ngày 22 tháng 04 năm 2017, Tổng Giám đốc và Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017. Thành phần tham dự gồm có:

  1. Đại diện cho người sử dụng lao động: Ông Phan Thành Trinh – Tổng Giám đốc Công ty.
  2. Đại diện cho người lao động có Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty và sự có mặt của hơn 100 đại biểu đại diện cho hơn 150 cán bộ công nhân viên Công ty.

Hội nghị còn có sự tham gia của các đại biểu là các đồng chí trong Cấp ủy, Ban chấp hành Đoàn thanh niên và các cán bộ là Trưởng các đơn vị phòng, ban và cơ sở về tham dự.
Tại Hội nghị, Ông Phan Thành Trinh đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Kết quả doanh thu 2016 đạt 272 tỷ (đạt 85% so với kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 6,4 tỷ (đạt 98,5% so với kế hoạch), thu nhập bình quân đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng. Ông Mai Xuân Nghinh –  Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã lắng nghe những ý kiến của người lao động về các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, điều kiện làm việc, tiền lương, thưởng cũng như những chia sẻ với Công ty về những khó khăn mà Công ty đã và đang nỗ lực vượt qua. Đoàn Chủ tịch đã giải quyết thoả đáng các ý kiến được tập hợp từ Hội nghị Công đoàn cấp tổ. Cũng tại Hội nghị này đã bầu ra Ban đối thoại định kỳ năm 2017.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017:

Ông Phan Thành Trinh -Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh 2016 trước Hội nghị

Ông Mai Xuân Nghinh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo trước Hội nghị